Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is eLocktron niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan eLocktron weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden

eLocktron is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.